Vyřešíme úklid za Vás doma i v práci, v Praze a okolí.


Důkladný úklid pro Vás

Profesionální úklidové stroje

Proškolení zaměstnanci

Profesionální úklidová chemie

Držíme slovo - i verbální dohoda je pro nás závazná

Podle Vašich potřeb

Ochrana soukromí

Pojištění odpovědnosti


více informací níže


Důkladný úklid pro Vás

Úklidové služby poskytujeme přes 10 let. Vážíme si přízně svých zákazníků. Chceme si je udržet kvalitní prací.

Profesionální úklidové stroje

Používáme vlastní vybavení a stroje. Moderní stoje urychlují práci a umožňují důkladnější čištění. Spolupracujeme s pronajímateli velkých strojů, plošin, zvedacích zařízení, pemrlovacích strojů atd.

Proškolení zaměstnanci

Máme propracovaný výběr uchazečů. Uchazeči procházejí školením v užití chemie, strojů. Jsou proškoleni o základních vlastnostech povrchů a o možnostech jejich bezpečného ošetření. Pravidelně proškolujeme všechny pracovníky v oblasti BOZP.

Profesionální úklidová chemie

Používáme profesionální úklidovou chemii. V nových prostorách konzultujeme její použití s dodavatelem výrobku. Vybíráme nejvhodnější ošetření všech prostory. K svěřenému majetku chováme jako k vlastnímu. S maximálním respektem a snahou, aby co nejdéle vydržel a sloužil. Držíme krok s inovacemi. Přinášíme Vám EKO i NANO prostředky.

Držíme slovo - i verbální dohoda je pro nás závazná

Základ našeho úspěchu je spokojenost našich zákazníků. Smlouva není pro jakoukoli ze zúčastněných stran svazující. Spokojenost má být na obou stranách. Chceme spolupracovat, být partnery.

Podle Vašich potřeb

Úklid přizpůsobujeme Vašim potřebám a požadavkům. Jsme flexibilní. V případě, že náš zákazník trvá na použití vlastní chemie. Konečné rozhodnutí je ale samozřejmě na něm. A my takové rozhodnutí respektujeme.

Ochrana soukromí

Naše práce nenarušuje chod Vaší firmy i domácnosti. Respektujeme Vaše soukromí. Všichni naši zaměstnanci dodržují mlčenlivost. O všem, s čím během výkonu svojí práce.

Pojištění odpovědnosti

I přes velice důkladné proškolení, osobní zaškolení, prováděné kontroly se občas stane, že naši zaměstnanci pochybí. Pro takové případy jsme uzavřeli pojistnou smlouvu u ČPP na částku 1 mil.Kč.