Vyřešíme úklid za Vás doma i v práci, v Praze a okolí.více informací níže


Důkladný úklid pro Vás

Úklidové služby poskytujeme přes 10 let. Vážíme si přízně svých zákazníků. Chceme si ji udržet kvalitní prací.

Profesionální úklidové stroje

Moderní stoje urychlují práci. Umožňují důkladnější čištění. Ke svojí práci používáme vlastní stroje a zařízení. Spolupracujeme s pronajímateli velkých strojů, plošin, zvedacích zařízení, pemrlovacích strojů atd.

Proškolení zaměstnanci

Máme propracovaný výběr uchazečů. Uchazeči procházejí školením v užití chemie, strojů. Jsou proškoleni o základních vlastnostech povrchů a o možnostech jejich bezpečného ošetření. Pravidelně proškolujeme všechny pracovníky v oblasti BOZP. Spolupracujeme v této oblasti s majiteli objektů, ve kterých úklid provádíme. Školení našich zaměstnanců včetně brigádníků jsou pravidelná. Zajišťujeme jejich aktuální informovanost.

Profesionální úklidová chemie

Používáme profesionální úklidovou chemii. V nových prostorách vždy konzultujeme její použití s dodavatelem výrobku (kancel.nábytek, koberce, lino, PVC atd) . Zvolíme vždy optimální ošetření všech prostor. Svěřujete nám svoje pracovní nebo domácí prostředí k udržení čistoty a pořádku. Zakládáme si na tom, že se ke svěřenému majetku chováme jako k vlastnímu. Tedy s maximálním respektem a snahou, aby co nejdéle vydržel a sloužil svému účelu. Držíme krok s inovacemi. Přinášíme Vám EKO i NANO prostředky. Pracujeme i v čistých prostorách - dle ČSN EN ISO 14644-1 - místa, kde je sledován počet živých i neživých mikročástic.

Držíme slovo - i verbální dohoda je pro nás závazná

Základ našeho úspěchu je spokojenost našich zákazníků. Smlouva není pro jakoukoli ze zúčastněných stran svazující. Spokojenost má být na obou stranách. Chceme spolupracovat, být partnery.

Podle Vašich potřeb

Úklid přizpůsobujeme Vašim potřebám a požadavkům. Jsme flexibilní. V případě, že náš zákazník trvá na použití vlastní chemie. Konečné rozhodnutí je ale samozřejmě na něm. A my takové rozhodnutí respektujeme.

Ochrana soukromí

Naši zaměstnanci vstupující do prostředí domácnosti nebo firmy jsou si vědomi toho, že jsou tam hosty. Dodržují naši interní firemní kulturu, která říká - provést svoji práci a nenarušit chod domácnosti nebo firmy. Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni a smluvně vázáni povinností dodržování mlčenlivosti. O všem, s čím během výkonu svojí práce přišli do styku.

Pojištění odpovědnosti

I přes velice důkladné proškolení, osobní zaškolení, prováděné kontroly se občas stane, že naši zaměstnanci pochybí. Pro takové případy jsme uzavřeli pojistnou smlouvu u ČPP na částku 5 mil.Kč.