Vyřešíme Vaše problémy s úklidem doma i v práci.


Důkladný úklid pro Vás

Profesionální úklidové stroje

Proškolení zaměstnanci

Profesionální úklidová chemie

Držíme slovo - i verbální dohoda je pro nás závazná

Podle Vašich potřeb

Ochrana soukromí

Pojištění odpovědnosti


více informací níže


Důkladný úklid pro Vás

Úklidové služby poskytujeme již 20 let. Vážíme si přízně svých zákazníků a chceme si ji udržet i nadále kvalitní prací.

Profesionální úklidové stroje

Moderní stoje urychlují práci a umožňují důkladnější čištění. Ke svojí práci používáme celou řadu vlastních strojů a zařízení. Spolupracujeme s pronajímateli velkých strojů, plošin, zvedacích zařízení, pemrlovacích strojů atd.

Proškolení zaměstnanci

Máme propracovaný výběr uchazečů. Uchazeči procházejí školením v užití chemie, strojů, jsou proškoleni o základních vlastnostech povrchů, o možnostech jejich bezpečného ošetření. Pravidelně proškolujeme všechny pracovníky v oblasti BOZP a spolupracujeme v této oblasti s majiteli objektů, ve kterých úklid provádíme. Školení našich zaměstnanců včetně brigádníků jsou pravidelná, čímž chceme zajistit jejich aktuální informovanost.

Profesionální úklidová chemie

Používáme profesionální úklidovou chemii. V nových prostorách vždy konzultujeme její použití s dodavatelem výrobku (kancel.nábytek, koberce, lino, PVC atd) tak, abychom zvolili vždy optimální ošetření všech prostor. Vážíme si toho, že nám svěřujete svoje pracovní nebo domácí prostředí k udržení čistoty a pořádku a zakládáme si na tom, že se ke svěřenému majetku chováme jako k vlastnímu. Tedy s maximálním respektem a snahou, aby co nejdéle vydržel a sloužil svému účelu. Držíme krok s inovacemi a přinášíme Vám EKO i NANO prostředky. Pracujeme i v čistých prostorách - dle ČSN EN ISO 14644-1 - místa, kde je sledován počet živých i neživých mikročástic.

Držíme slovo - i verbální dohoda je pro nás závazná

Alfou a omegou našeho úspěchu je spokojenost našich zákazníků. Nechceme, aby byla smlouva pro jakoukoli ze zúčastněných stran svazující. Spokojenost má být na obou stranách. Chceme spolupracovat, být partnery. Být profesionálem ve svém vystupování, ve své práci, to je náš cíl.

Podle Vašich potřeb

Úklid přizpůsobujeme Vašim potřebám a požadavkům. Jsme flexibilní. V případě, že náš zákazník trvá na použití vlastní chemie, která je podle našich zkušeností nevhodná, upozorníme ho na tento fakt. Konečné rozhodnutí je ale samozřejmě na něm. A my takové rozhodnutí respektujeme.

Ochrana soukromí

Naši zaměstnanci vstupující do prostředí domácnosti nebo firmy jsou si vědomi toho, že jsou tam hosty. Dodržují naši interní firemní kulturu, která říká - provést svoji práci a nenarušit chod domácnosti nebo firmy. Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni a smluvně vázáni povinností dodržování mlčenlivosti o všem, s čím během výkonu svojí práce přišli do styku.

Pojištění odpovědnosti

I přes velice důkladné proškolení, osobní zaškolení, prováděné kontroly se občas stane, že naši zaměstnanci pochybí. Pro takové případy jsme uzavřeli pojistnou smlouvu u ČPP na částku 5 mil.Kč.